• Матрична сърцевина, в която активната съставка е включена в матрица с високо полимерна структура и обвивка, съдържаща начална доза на активната съставка;
  • съставът на  продукта е структуриран по начин, който позволява продължително и стабилно непрекъснато освобождаване на активната съставка;
  • Осигурява поддръжката на постоянни плазмени нива за 24 часа, като се избягват каквито и да било колебания;
  • Приложима е  за голям брой терапевтични области като хирургия, ортопедия и травматология, неврология, онкология, стоматология и т.н.
millerФармакологичен профил