„Милпейн“ АД е новоучредена стартираща компания, създадена през 2010 г.

  • Основен предмет на дейност : научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите, иновативни фармацевтични продукти, интелектуална собственост и know-how.
  • Създадена въз основа на богатия опит на учредителите в областта на клиничната фармакология,   клинични изследвания на лекарства, както и управление на проекти в областта на медицината и здравеопазването.
millerКомпанията